Aby wyszukać kota adoptowanego do 2018 r. przejdź na stronę archiwalną

 

Banery


<a href="http://www.canis.org.pl" target="_blank"> <img src="http://www.canis.org.pl/images/banerycanis/canis1.jpg"> </a>


<a href="http://www.canis.org.pl" target="_blank"> <img src="http://www.canis.org.pl/images/banerycanis/canis2.jpg"> </a>


<a href="http://www.canis.org.pl" target="_blank"> <img src="http://www.canis.org.pl/images/banerycanis/canis3.jpg"> </a>


<a href="http://www.canis.org.pl" target="_blank"> <img src="http://www.canis.org.pl/images/banerycanis/canis4.jpg"> </a>


<a href="http://www.canis.org.pl" target="_blank"> <img src="http://www.canis.org.pl/images/banerycanis/canis5.jpg"> </a>


<a href="http://www.canis.org.pl" target="_blank"> <img src="http://www.canis.org.pl/images/banerycanis/canis6.jpg"> </a>


<a href="http://www.canis.org.pl" target="_blank"> <img src="http://www.canis.org.pl/images/banerycanis/canis4.jpg"> </a>